Spojni kablovi i uzemljenje “Horizont” su važni delovi električnih pastira koji omogućavaju sigurno i učinkovito funkcioniranje sistema. Električni pastiri su uređaji koji se koriste za ograničavanje kretanja stoke, a oslanjaju se na niskonaponsku struju koja teče kroz žice postavljene na poljima ili farmama. Spojevi i uzemljenje su bitni za ovaj sistem jer sprječavaju oštećenja pastira i stoke.Pročitaj više

Spojni kablovi su kablovi koji se koriste za spajanje komponenti električnog pastira, uključujući ograde, akumulatore, pretvarače i druge delove sistema. Spojevi moraju biti čvrsti i čisti kako bi se osiguralo optimalno funkcioniranje sistema. Slab spoj može uzrokovati gubitak struje i smanjenje učinkovitosti pastira, dok prljavi spojevi mogu uzrokovati kvarove ili čak požare.

Uzemljenje “Horizont” je posebna zemna elektroda koja se koristi za povezivanje pastira s tlom. Uzemljenje se postavlja na mestima gde postoji visok rizik od udara groma ili kratkog spoja, kako bi se smanjila šteta i rizik za stoku i ljude. Uzemljenje je izuzetno važno za održavanje sigurnosti u sistemu električnog pastira. Ako se uzemljenje ne koristi ili se koristi nepravilno, to može dovesti do ozbiljnih kvarova i štete.

Važno je naglasiti da je pravilna instalacija i održavanje električnog pastira od vitalne važnosti za sigurnost stoke i ljudi na farmi. Svi delovi sistema moraju biti u dobrom stanju, uključujući spojne kablove i uzemljenje “Horizont”. Preporučuje se redovno proveravanje i održavanje sistema, kako bi se osiguralo sigurno i učinkovito funkcioniranje električnog pastira.

Prikazuje se jedan rezultat

KABEL podzemni 1,6mm-8 metara

800,00 рсд sa PDV-om
Podzemni kabel Horizont može se provesti ispod ili iznad zemlje za prenos električnog napona na vrata ograde ili se može