Clair d.o.o. se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje IDENTITET KUPCA (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Clair d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Clair d.o.o. i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Clair d.o.o. se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu clair.rs automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Clair d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Clair d.o.o. informiše kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, te im daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promeni obavesti Clair d.o.o. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Clair d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine, odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shopa clair.rs kao i na sve stranice unutar clair.rs domena.

Osim u slučaju elektronske porudžbine, Clair d.o.o. neće kupcu slati elektronske poruke ako kupac na to nije izričito pristao.


Maloletna lica


Maloletno lice koje je navršilo 15 (petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.


Clair d.o.o. preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.