Postupak reklamacije neispravno isporučenih proizvoda

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.
Rok za prijavu oštećenja u transportu je 24h od prijema paketa na broj telefona 062 622 200.

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 10 radnih dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 45 dana od prijema reklamacije. Rok od 45 dana prekida se dok se potrošač izjasni o predlogu prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni najkasnije 10 dana od prijema odgovora prodavca. Rok za rešavanje moze da iznosi najviše 30 dana.
Ukoliko se u navedenom roku kupac ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.
Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje sporova. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova putem tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora.

Povrat robe se u tom slučaju vrši na trošak firme Clair d.o.o. a prijava ide u jednostavna tri koraka:

1.  Pošaljite Vaš zahtev na adresu prodaja@clair.rs.

Obavezno navedite sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • e-mail adresu
  • broj fakture ili računa koji ste dobili sa robom
  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

 2.  Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fakturu ili račun, a na koverti napišite „reklamacija“. Molimo Vas da ne zaboravite da priložite dokument (fakturu ili račun) jer bez nje, na žalost, nismo u mogućnosti da zamenimo robu, odnosno – Bez originalnog fiskalnog računa ne možemo zameniti robu.

3.  Nakon što reklamirana roba stigne u naše prostorije i izvrši se provera opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko City Express kurirske službe. Robu možete ostaviti lično u prodavnici Clair d.o.o. na adresi koju možete pogledati OVDE.

Povraćaj naplaćenih sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Clair Novi Sad d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice“.