Goveda, Konji, Ovce i Koze

Postavljanje električne pastirice / čobanice i njen princip rada.

Električne pastirice / čobanice ne zahtevaju veliko predznanje iz elektrotehnike da bi se one pravilno postavile. Za potpuno funkcionalnu električne pastiricu / čobanicu potrebni su adekvatni izolatori, spojnice i ostale pravilno povezane komponente koje će formirati efikasan sistem zaštite životinja.
Pre postavljanja električne pastirice / čobanice, najvažnije je da obezbedite dovoljno snažan uređaj za električni pastir/pastiricu, jer je on srce svake električne pastirice / čobanice. Dobro isprojektovana i pravilno postavljena električna pastirica / čobanica radi tako što prenosi kratke električne impulse. Električni pastir / čobanica pušta električne impulse kroz provodnik (traku, kanap, mrežu ili žicu), a izolatori i druge izolacione komponente (ručke, stubovi…) obezbeđuju bezbedan prenos električne energije kroz ogradu i sprečavaju slučajan prenos električne energije sa ograde na tlo (gubitak struje u zemlji).Tako izolatori obezbeđuju da cela električna ograda ima odgovarajući električni napon.

Ako životinja dodirne ogradu, dobiće kratak, ali snažan udar. Ovo se dešava zato što životinja zatvara prethodno otvoreno električno kolo kada je u kontaktu sa provodnikom. Struja teče kroz telo životinje u zemlju pa kroz šipku za uzemljenje i spojni kabl pa nazad u uređaj – električni pastir/pastiricu. Zbog toga je pravilno uzemljenje izuzetno važno za efikasan rad električne ograde. Ovo posebno važi za suvo zemljište ili peskovito i kamenito zemljište, gde će provodljivost biti lošija. Pažnju treba posvetiti i dugačkim električnim ogradama kojima je potreban jak električni pastir – pastirica.

Pravilno povezano kolo je uslov za jake električne impulse u električnoj ogradi. Impulsi stvaraju životinjama neprijatnost kada dođu u kontakt sa ogradom i na taj način uče životinje da ne prelaze blizu električne ograde.

Zašto ograditi životinje električnom ogradom / pastiricom ili čobanicom?

Pašnjak ograđen električnom ogradom je najefikasniji i najjeftiniji način za držanje životinja na ograničenom prostoru. Koristi se za razne domaće životinje (konji, goveda, ovce, svinje, živina, zečevi), a takođe i za zaštitu kućnih ljubimaca. U slučaju neželjenih upada divljih ili komšijskih životinja, električna ograda se može koristiti za zaštitu travnjaka, bašte ili voćnjaka. Odgovarajući izbor opreme za električnu ogradu i pravilno postavljanje i uređenje kontrolisanog prostora obezbediće bezbednost životinja i odvratiti neželjene posetioce.

Koje su komponente potrebne za pravilno postavljanje električne ograde – pastirice?

 1. Električni pastir – snabdeva električnu ogradu potrebnom strujom. Električni pastir emituje impulse kroz električnu ogradu koja odvraća životinje od zaštićenog prostora.
 2. Solarni panel (opciono) – proizvodi energiju za 9V ili 12V baterije. Obezbeđuje odgovarajući napon i smanjuje troškove snabdevanja energijom.
 3. Izvor napajanja – Može biti mrežni napon (230V), baterija, akumulator, solarni panel ili njihove kombinacije.
 4. Priključni kabl – omogućava vezu između električnog pastira i ograde. U ovom delu je obavezno priključiti gromobransku zaštitu koja štiti električnog pastira od udara groma i prenapona. Pored toga, prekidač se može koristiti za uključivanje i isključivanje električne ograde.
 5. Uzemljenje – Adekvatno uzemljenje će omogućiti nesmetan rad električne ograde. U kontaktu sa provodnikom, životinja stvara zatvoreno kolo i vraća struju kroz zemlju nazad preko uzemljenja i priključnog kabla do električnog pastira/pastirice/čobanice. Za pravilno uzemljenje, potrebna je čelična šipka/cev ili profil za uzemljenje(>0.5m), podzemni kabl ili priključni kabl za uzemljenje. NIPOŠTO NE POVEZUJTE APARAT SA GROMOBRANOM BILO KOG OBJEKTA!
 6. Merač napona i tablice upozorenja –merač napona je potreban za proveru napona u električnoj ogradi (mogu se koristiti i lampice upozorenja ili alarmi). Tablice upozorenja je zakonski obavezna.
 7. Provodnici (trake, žice, kanapi ili električne mreže) – prenosi električni impuls u ogradi. Provodni materijal (inox licna) nije izolovan kako bi se omogućio dobar kontakt sa životinjom.
 8. Priključni kablovi i spojnice za trake, kanape ili žice – ako su provodnici na različitim visinama, moraju biti međusobno povezani provodnim kablovima za traku ili žicu. U slučaju prekida/kidanja trake ili kanapa ili žice (provodnika), koriste se spojnice da bi se obezbedila adekvatna provodljivost u svim provodnim nitima (licnama).
 9. Izolatori – izolatori drže provodnik na odgovarajućoj visini, izoluju provodni materijal (traku, kanap ili žicu) od stuba, biljaka, tla i svega ostalog. Odnosno, izolator sprečava kontakt između tla i ograde i tako se električna struja nalazi samo u provodnom materijalu (traci, kanapu ili žici).
 10. Ručke za vrata – uz pomoć ručki možete otvoriti i zatvoriti električnu ogradu u bilo kom trenutku bez ugrožavanja funkcionalnosti sistema električne ograde.
 11. Ostatak provodnika (trake, kanapa ili žice) i držači kalema – Najkorisnije je kod pokretnih ograda (mobilnih pašnjaka) jer se pojedinačni delovi mogu brzo i lako rastaviti uz pomoć kalema za namotavanje ili odmotavanje trake, kanapa ili žice.
 12. Stubovi – su bitna komponenta svake električne ograde. Dakle, stubovi sa izolatorima ili fabrički plastični stubovi drže i vode kanap, taraku ili žicu paralelno sa tlom na željenoj distanci. Za vrata i uglove koriste se jači stubovi ili stubovi sa potporom kosnika.

Za postavljanje kvalitetne električne ograde potrebno je dosta komponenti. Deo koji nikako ne treba zanemariti i želimo da ga istaknemo, je uzemljenje za električnog pastira/čobanicu, jer bez njega sistem električne pastirice neće raditi kako treba. U ponudi imamo niz pristupačnih električnih ograda, ali je važno da ih pažljivo i promišljeno odaberete. Treba uzeti u obzir vrstu ograde koju želite da postavite (stalnu ili mobilnu), vrstu i vličinu životinja koju želite da zaštitite i naravno svoj budžet.

Danas je Horizont Agrar jedan od vodećih svetskih proizvođača opreme za ispašu i može se pohvaliti brojnim inovacijama i patentima u ovoj oblasti. Sva pašna oprema se proizvodi u Evropi a većina u Nemačkoj. Ako koristite visokokvalitetne Horizontove komponente za postavljanje električne ograde i povežete ih pravilno i koristite sa svim preporučenim Horizontovim artiklima, onda ćete zaista moći da uživate u najvećoj mogućoj bezbednosti vaših životinja.