Goveda, Konji, Ovce i Koze

Postavljanje električne pastirice / čobanice i njen princip rada.

Ako životinja dodirne ogradu, dobiće kratak, ali snažan udar. Ovo se dešava zato što životinja zatvara prethodno otvoreno električno kolo kada je u kontaktu sa provodnikom. Struja teče kroz telo životinje u zemlju pa kroz šipku za uzemljenje i spojni kabl pa nazad u uređaj – električni pastir/pastiricu. Zbog toga je pravilno uzemljenje izuzetno važno za efikasan rad električne ograde. Ovo posebno važi za suvo zemljište ili peskovito i kamenito zemljište, gde će provodljivost biti lošija. Pažnju treba posvetiti i dugačkim električnim ogradama kojima je potreban jak električni pastir – pastirica.

Pravilno povezano kolo je uslov za jake električne impulse u električnoj ogradi. Impulsi stvaraju životinjama neprijatnost kada dođu u kontakt sa ogradom i na taj način uče životinje da ne prelaze blizu električne ograde.

Zašto ograditi životinje električnom ogradom / pastiricom ili čobanicom?

Pašnjak ograđen električnom ogradom je najefikasniji i najjeftiniji način za držanje životinja na ograničenom prostoru. Koristi se za razne domaće životinje (konji, goveda, ovce, svinje, živina, zečevi), a takođe i za zaštitu kućnih ljubimaca. U slučaju neželjenih upada divljih ili komšijskih životinja, električna ograda se može koristiti za zaštitu travnjaka, bašte ili voćnjaka. Odgovarajući izbor opreme za električnu ogradu i pravilno postavljanje i uređenje kontrolisanog prostora obezbediće bezbednost životinja i odvratiti neželjene posetioce.

Koje su komponente potrebne za pravilno postavljanje električne ograde – pastirice?