Goveda, Konji, Ovce i Koze

Kako odabrati električnog čuvara stoke (električna čobanica – pastirica)?

Električna čobanica, odnosno, električna ograda je najjednostavniji i najekonomičniji način da ogradite životinje unutar pašnjaka ili sprečite ulazak divljih životinja u pašnjake, polja, voćnjake i druge prostore gde bi mogle da izazovu štetu. Zbog toga je odabir odgovarajućeg električnog pastira (električna čobanica) veoma važan. Da biste ogradili životinje ili obezbedili useve od divljih životinja, potrebno je odgovoriti na tri ključna pitanja:

 • Koji izvor napajanja, odnosno, da li će Vaš budući električni pastir – električna čobanica raditi na struju ili na akumulator ili na solarni panel?
 • Koliku površinu pašnjaka želite da ogradite, odnosno koja će ukupna dužina/obim ograde biti?
 • Za koje životinje je električni pastir – električna čobanica namenjena?

Na koji izvor napajanja će raditi električni pastir / električna čobanica?

Kada kupujete električnog pastira – čobanicu, prvo se odlučite za izvor napajanja. U slučaju električnih pastira – čobanica koje imamo u ponudi, odnosno, Horizontovih električnih pastira, postoji par modela sa svojim oznakama:

 • Čobanica na struju, odnosno za priključenje na mrežni napon od 220V (oznaka “N”),
 • Akumulatorska električna čobanica (oznaka “A”),
 • Električni pastiri – čobanice na baterije (oznaka “B”),
 • Pastiri – čobanice na solarni panel (oznaka “S”).

Ako je ograđeni pašnjak u blizini objekta snabdevenim električnom energijom, onda je električni pastir – čobanica na sruju najbolje i najjeftnije rešenje. Ako je pašnjak udaljen, na primer, negde u ataru, imate opciju napajanja čobanice sa baterijom od 9V ili akumulatorom 12V, to su lagani i praktični uređaji – čobanice, lake za nošenje. Ako Vam je potreban jači uređaj – čobanica, koji daje više energije, preporučujemo Vam bežične čobanice sa napajanjem iz akumulatora od 12V, a može se kombinovati i sa solarnim panelom. Imajte na umu da su Vam potrebni jače čobanice za divlje životinje kao i domaće poput ovaca, koza i živine.

Kolika je površina pašnjaka koji treba da se ogradi?

Izbor električnog pastira / čobanice zavisi i od ukupne dužine električne ograde. Za različite vrste životinja potrebne su različite visine i gustine redova ograde. Prilikom proračuna ukupne dužine električne ograde treba uzeti u obzir površinu pašnjaka, odnosno obim pašnjaka koji želimo da ogradimo, koliko će biti redova trake ili kanapa/žice. Treba uzeti u obzir eventualno pregrađivanje ili proširivanje pašnjaka u bliskoj budućnosti.

Za koje životinje je namenjen električni pastir / električna čobanica?

Svaka vrsta životinje različito reaguje na električne impulse. Životinje koje su zahtevnije kada je u pitanju električni pastir / čobanice su sve divlje životinje, ovce, koze i živina. Konji, goveda, svinje i ostale domaće životinje su manje zahtevne, odnosno, lakše se drže u pašnjaku ograđenom električnom ogradom. Važno je odrediti potreban kapacitet električnog pastira – čobanice, odnosno, izabrati električnog pastira – čobanicu sa dovoljno energije (J) i dovoljno visokim naponom (V).

Za kratke ograde do 10km ukupne dužine, bez velikog rastinja u blizini ograde, optimalan je aparat – čobanica sa energijom od 0,2J do 0,5J, za srednje, oko 20km ukupne dužine, takođe sa malo rastinja blizu ograde, optimalan je aparat – čobanica sa energijom impulsa od 2J do 3J…

Pored energije (J), važan je i dovoljno visok napon (J), inače neće doći do prenosa struje kroz provodnik. Napon električnog pastira – čobanice je važan u trenutku kontakta između životinje i ograde. Minimalni napon za osetljive životinje je 2000V (konji, krave), za životinje sa dužom dlakom (koze, ovce) između 3000V i 4000V ili više.

Grupe Horizont električnih pastira – čobanica prema upotrebi:

 • Traper: pogodan za male i jednostavne električne sisteme,
 • Farmer: pogodan za mirne životinje na ispaši,
 • Hotshock: pogodan za robusne životinje i za zaštitu od divljih životinja,
 • Rendžer: pogodan za velike pašnjake i suva tla
 • Turbomax : električni pastiri – čobanice visokih performansi za najzahtevnije uslove (divlje životinje, životinje u zoološkom vrtu)

Ukoliko imate pitanja i dileme vezano za ograđivanje pašnjaka električnom ogradom, slobodno nas kontaktirajte.