Goveda, Konji, Ovce i Koze

Izolator za električnu ogradu oko pašnjaka – koji odabrati?

kako odabrati izolator za električnu ogradu pastiri pastiricu

Izolator za električnu ogradu je sastavni deo svakog sistema električne ograde (pastirice ili čobanice), a da li ste znali da neki električni pastiripastirice ili čobanice (uređaji) mogu biti prejaki za određene izolatore? Visok električni napon u električnoj ogradi je preduslov za bezbedno stado ili krdo ili čopor, zavisno koje životinje ograđujete. Izolator za električnu ogradu koji je proizveo Horizont ima veoma visok izolacioni kapacitet. Zadatak svih vrsta  izolatora je da izoluje provodni materijal (traka, kanap ili žica) od stuba i tla. Izolator za električnu ogradu sprečavajući kontakt između zemlje i ograde “čuva” napon u provodnom materijalu. Postoje razne opcije prilikom postavljanja električne ograde, kao i razni modeli izoatora, neki mogu da naprave problem a neki da budu od velike koristi.

Izolator za električnu ogradu – modeli

Linijski izolatori drže provodni materijal (traku, kanap ili žicu) na istoj visini i pored ograde, čime se povećava stabilnost električne ograde. Kompaktnost izolatora sprečava životinje da se naslanjaju na izolator i smanjuje mogućnost njegovog savijanja ili pucanja. Linijski izolatori povećavaju stabilnost električne ograde.

 

Ugaoni izolatori su pogodni za postavljanje u uglove pašnjaka gde je najveća sila zatezanja provodnika. Oni imaju ugrađeni metalni nosač koji apsorbuje zatezne sile trake ili žice, postavljaju se na čvrst i stabilan stub, što omogućava stabilnost ograde u svim vremenskim uslovima (jaki udari vetra, sneg…).

Izolatori za držanje rastojanja imaju vođicu dalje od tačke zavrtnja izolatora. Dužina vijka obezbeđuje veće rastojanje od stuba i na taj način štiti postojeću ogradu. Ovaj model Izolatora može se postaviti na unutrašnju ili spoljašnju stranu drvenog stuba. Spoljašnje montiranje izolatora na drveni stub sprečava ulazak divljih životinja.

Zatezni izolator se koristi na početku/kraju ograde ili se koristi kao ugaoni izolator. Pogodan je za žicu prečnika do 8 mm. Omogućava da žica uvek bude zategnuta uprkos vremenskim prilikama.

Glavna uloga izolatora je da obezbedi nesmetani protok struje koz provodnik, međutim, takođe je važno da izolator obezbedi potporu provodnom materijalu, odnosno kanapu ili traci. To znači da se pri izboru izolatora treba uzeti u obzir dimenzija provodnog materijala, širina ili prečnik, zavisno da li je traka ili kanap.

Da li provodni materijal treba da bude fiksiran ili da slobodno prolazi kroz izolator? U područjima sa jakim vetrovima preporučujemo upotrebu izolatora na koje je provodni materijal fiksiran obmotavanjem ili pritisnut. Oni omogućavaju čvrsto prianjanje provodnog materijala na izolator i zatezanje između stubova sa izolatorima. Izolatori kroz koje provodnik slobodno prolazi zahtevaju manje vremena za montiranje, pa su izolatori kroz koje kanap ili traka slobodno prolazi pogodniji za duže ograde.

Kanap može biti fiksiran obmotavanjem

Kanap slobodno prolazi kroz izolator

Na koje sve načine može izolator za električnu ogradu biti pričvšćen?

Uvrtanjem, izolatori sa vijkom se pričvršćuju na stubove od drveta, plastike ili metala uz pomoć nastavka za uvrtanje pomoću bušilice ili ručno. Navoj za drvo sprečava pucanje drveta i na taj način obezbeđuje sigurno prianjanje. Šrafljenjem, zavrtanjem ili zakucavanjem, izolatori bez navoja za drvo se pričvršćuju na drveni stub ekserima ili vijcima. Kao i u prvom slučaju, obezbeđuje dobro i sigurno prianjanje. Izolatori za cevi, gde je stub sama cev ili armatura, se montiraju pomoću štipaljke na samom izolatoru ili navrtke, sve zavisi od modela, oni se lako postavljaju na cev bez dodatnog alata.

Kako odabrati izolator za električnu ogradu prema kapacitetu električnog pastira?

Problem prilikom kombinovanja komponenti može nastati ako imate kraću ogradu, lošiji izolator i jači električni pastir – čobanicu. U ovom slučaju, izolator ne zadržava električni napon u provodnom materijalu i deluje kao provodnik ili potrošač, varniči i slično… Električni napon se prenosi na tlo, zemlju, a ne ostaje u električnoj ogradi. Preporučujemo odabir najkvalitetnijih izolatora, koji su dodatno ojačani i izrađeni od kvalitetne i izdržljive plastike/polimera ili izolatora koji su u istoj klasi kao i uređaj.